Revízie

Revízie elektrického náradia, elektrospotrebičov

  • revízia a kontróla prenosného elektrického náradia do 500W – 5,50
  • revízia a kontróla prenosného elektrického náradia nad 500W – 6,40 €

Odborné prehliadky a skúšky

  • východiskové odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení
  • pravidelné odborné prehliadky a skúšky elektrických strojov a zariadení
  • bleskozvodov a elektrického ručného náradia

Revízie bytu

  • revízna správa (byt)     120€