Využite služby renomovanej firmy

Máme skúsenosti zo zahraničia

Získajte zľavu 10 % na všetok elektro materiál.

Máme vám zavolať?

O nás

Spoločnosť VH-elmont, s.r.o. vznikla v roku 2013 spojením predchádzajúcich podnikateľských aktivít konateľa spoločnosti. Tieto podnikateľské aktivity dostali novú právnu formu v nadväznosti na predchádzajúce individuálne skúsenosti.

Spoločnosť bola založená ako montážna organizácia so zameraním na montáž slaboprúdových a silnoprúdových rozvodov.

V priebehu krátkeho času sa pôvodné zameranie montážnej spoločnosti rozšírilo na komplexné poskytovanie služieb v oblasti elektroinštalácií, dátových, telekomunikačných a signalizačných technológií. Naša spoločnosť sa stala pripravenou vytvoriť pre zákazníka vyspelé a cenovo konkurencieschopné riešenia.

V súčasnosti, rastúce profesionálne zázemie a ľudský potenciál spoločnosti VH-elmont, s.r.o. vytvárajú reálne predpoklady poskytovať komplexné služby v spomínaných oblastiach silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov počnúc prvotnými konzultáciami s investorom, vypracovaním všetkých stupňov projektovej dokumentácie až po samotnú realizáciu končiacu skúškami, revíziami.

Od prvého kontaktu so zákazníkom je poskytovaná poradenská služba. Spočíva v oboznámení zákazníka so širokou ponukou existujúcich technológií a hlbším uvedením ho do danej problematiky.

Rozdelenie spoločnosti

Obchodné oddelenie

Zabezpečuje bezprostredný kontakt so zákazníkmi. Vytváranie ponúk, návrhov a špecifikácií, umožňuje zákazníkom optimálne rozhodovanie na základe návrhov.

Technické oddelenie

Tvorí skupina špecialistov na silnoprúdové, telekomunikačné a informačné technológie, ktorá zabezpečuje pre zákazníka garanciu špičkového a optimálneho cenového riešenia

Montážné oddelenie

Tvorí najväčšiu časť z celkového počtu zamestnancov. Je tvorená skúsenými a vysoko odbornými montážnymi pracovníkmi, čo umožňuje zvládnuť montážne práce ľubovoľného rozsahu vo veľmi krátkych termínoch a na vysokej úrovni.

Naše služby

+421 917 766 533

Slaboprúdove inštalácie
štruktúrované kábelážne systémy, telekomunikačné rozvody a zariadenia, optické siete, elektrická požiarna signalizácia, úsporné “inteligentné“ inštalácie od spoločnosti Niko
Elektroinštalácie
bleskozvody a uzemnenie NN rozvodne, káblové a prípojnicové rozvody, umelé osvetlenie, zásuvkové inštalácie, prevádzkové rozvody silnoprúdu, inteligentné elektroinštalácie Niko Home Control, vonkajšie osvetlenie
Dodávky prístrojov
káble a káblové súbory, svietidlá a svetelné zdroje, spínače a zásuvky, rozvodné skrine, pracovné náradie a ostatný elektroinštalačný materiál
Odborné prehliadky
východiskové odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení, pravidelné odborné prehliadky a skúšky elektrických strojov a zariadení bleskozvodov a elektrického ručného náradia

Potrebujete pomoc alebo údržbu?

Kontaktujte nás – naši technici sú pripravení vám pomôcť vyriešiť Váš problém.

Kontaktujte nás

Povedali o nás

Cenník elektroinštalácie na vyžiadanie

Radi Vám vypracujeme cenovú ponuku tu